Eesti florist

Võistluste juhend

ESTONIAN FLORIST CUP 2018
Võistluse reeglid ja üldine teave

Võistluse üldinfo

ESTONIAN FLORIST CUP 2018 toimub Tartus kahel järjestikusel päeval 18.-19. mai 2018. Võistlus on jagatud kaheks osaks: 3 kodus ettevalmistatavat tööd ja finaal. Võistlus toimub Eesti Rahva Muuseumis, Muuseumi tee 2, Tartu linn 60532 Tartu maakond.

Osalemise tingimused

Osalemine ESTONIAN FLORIST CUP 2018 on avatud kõigile floristidele rahvusest sõltumata. Kõigil osalejatel on õigus võistelda Grand Prix kategoorias, kuid ainult Eesti elanikul on õigus võita Eesti Meistri tiitel.
Osalema pääseb kuni 20 floristi.


Võistluse reeglid

Iga osaleja on kohustatud ilma eranditeta järgima võistluse reegleid, austama materjale, etteantud mõõte jne. Reeglite rikkumine toob kaasa punktide mahaarvutamise žürii poolt. Kõik osalejad peavad olema oma võistluspaigas 15 minutit enne iga võistlusaja algust. Assistendil ei ole lubatud viibida võistluspaigas võistluse ajal. Võistlusest annab märku stardisignaal. Ajasignaale antakse 15 minutit, 5 minutit ja 1 minut enne ülesande lõppu. Peale lõpusignaali ei tohi osaleja võistlustööd enam puudutada ega liigutada.

Osavõtutasu

ESTONIAN FLORIST CUP 2018 osavõtutasu on 150 eurot.
Osavõtutasu tuleb tasuda pangaülekandega hiljemalt 14 päeva jooksul pärast registreerumist. MTÜ Eesti Florist arveldusarve numbrile EE192200221044547832 Swedbank, märgusõna „Florist Cup“

 

Assistent

Iga osaleja võib kasutada ühe assistendi abi, kes toetab teda võistlustööde ettevalmistuse ajal.  Assistendil on lubatud teha ainult ettevalmistavat tööd või mõnda muud võistlusega seotud tööd ettevalmistusajal vastavalt ajakavale.  Assistendil pole lubatud võistlejat aidata mis tahes kujul võistlusajal, samuti ei tohi ta anda juhiseid või kommentaare publiku hulgast. Igasugune suhtlemine võistleja ja assistendi vahel võistluste ajal on rangelt keelatud. Keelatud on mobiiltelefonide või mis tahes muu sidevahendi kasutamine 5 minutit enne ülesande algust kuni lõpusignaalini.

Keel

Võistlusel on kaks ametlikku keelt: eesti ja inglise keel. Oluline on, et osaleja või assistent mõistab ja räägib ühte ametlikest keeltest.

Ajagraafik

Üksikasjalik ajakava saadetakse võistlejale e-posti teel.

Tehniline informatsioon

Võistlustööd jagatakse teemade kaupa ja iga töö esitatakse võistlusülesandele määratud alal. Riputusvõimalus puudub.

Žürii koosseis

Žürii liikmed on väljapaistvad elukutselised floristid, kelle arusaamad, pädevus ja kogemused on rahvusvahelisel tasandil. Žürii koosneb järgmistest kohtunikest:

Indrek Kaeli (Eesti)
Priit Press (Eesti)

Taivo Piller (Eesti)
Varpu Suontaka (Soome)

Tehniline komisjon

Tehniline komisjon (TK) koosneb kahest korraldajate poolt valitud spetsialistist. TK otsustab võistlusreeglite vastuolulise tõlgendamise üle. TK võib võtta kasutusele vajalikke meetmeid, et tagada võistlusjuhendi järgimine. TK nimed saadetakse võistlejatele e-posti teel.

Finalistid

Finalistid selguvad pärast 3. ülesande lõppemist laupäeval, 19. mail. Finaalis võistleb 10 võistlejat.

Sponsorid

Sponsorite informatsioon on lubatud ainult võistlustööde juures. Kõik sponsorlogod peavad olema ühel lehel (mitte suurem kui A3). ESTONIAN FLORIST CUP 2018 meeskond ei paku trükiteenust.


Korraldaja

MTÜ Eesti Florist
Valdeku 72, Tallinn, Eesti

Registreerimisvorm
https://docs.google.com/forms/d/1lU85JLrDwmTX_XSEcZdnBEhCEG1MemUfb4gSMwo21rc/edit?usp=sharing

Registreerimine on avatud kohtade täitumiseni. Registreerumine suletakse lõplikult 31. märts 2018 kell 00:00.

Võistlusülesannete kirjeldused

Reede, 18. mai - Esimene võistluspäev

9.00 - 13.00 Ettevalmistusaeg

13.00 - 15.00 esimene võistlusülesanne: Tagurpidi
Tehnika: Vaba. Materjalide kestvus 2 päeva.
Võistlusaeg: 2 tundi
Maksimaalsed mõõdud: 2 m lai, 2 m pikk, 2,50 m kõrge
Kirjeldus: Näita oma unikaalset lähenemist.
Võistleja toob  taimmaterjalid ja muud võistlustööks vajalikud materjalid.

15.00 - 16.00 Ettevalmistusaeg

16.00 – 17.00 teine võistlusülesanne: Head read
Tehnika: 1 sidumiskohaga kimp. Materjalide kestvus 2 päeva.
Võistlusaeg: 1 tund
Maksimaalsed mõõdud: Kimpu peab olema võimalik tõsta ühe käega.
Kirjeldus: Lemmikraamatust inspireeritud kimp.
Võistleja toob taimmaterjalid ja muud võistlustööks vajalikud materjalid (kaasaarvatud vaasi ja töö lühikirjelduse)

17.00 - 18.00 Ettevalmistusaeg

Laupäev, 19. mai 2018 - Teine võistluspäev

9.15 - 9.45 Ettevalmistusaeg

10.00 - 11.30 kolmas võistlusülesanne: Emajõgi
Tehnika: Ei tohi kasutada plastvahtu, teised tehnilised lahendused lubatud. Kohalike looduslike materjalide visuaalne osakaal vähemalt 60%. Materjalide kestvus 2 päeva.
Võistlusaeg: 1,5 tundi
Minimaalne mõõt: üks mõõt vähemalt 87cm
Kirjeldus: Emajõest ja põhjamaisest loodusest inspireeritud töö.

13.00 - 14.30 Esimene finaalitöö. Üllatustöö. Kõik taimmaterjalid antakse korraldajate poolt.

15.30 - 17.00 Teine finaalitöö. Üllatustöö. Kõik taimmaterjalid antakse korraldajate poolt.

19.00 - 23.00 Võistluse lõputseremoonia ja autasustamine

Punktide jaotus

 

IDEE 25 punkti
 
originaalsus, unikaalsus / loovus
antud töö/ teema / ülesande tõlgendus
materjalide valik / kujundamine valitud materjalidega
töö vastavus antud ajale / lõpetatus
 
VÄRVUS 25 punkti
 
värvuse proportsioon / dominantsus
idee avaldamine värvuse abil
värvuste komponeerimine / toonid ja varjundid, värvuse osakaal
värvuste paigutus
 
KOMPOSITSIOON 25 punkti
 
Vorm / stiil / ehitusviis (konstruktsioon)
materjalide valik ja kasutamine, austus elava materjali vastu
vorm / tekstuur / struktuur / kontrast / dominantsus / rütm / liikumine / maht
proportsioonid / visuaalne tasakaal
 
TEHNIKA 25 punkti
 
puhtus
õige tehnika valik
töö püsivus / tegelik (füüsiline) tasakaal
materjalide värskuse ja kestvuse tagamine sündmuse ajaks (vee saamise võimaldamine)

Karistuspunktid

Võistleja ületab lubatud aega: 5%
Võistleja jätkab töötamist peale TK hoiatust: 20%
Lisa-assistent peale ametliku assistendi: 10%
Lisa-assistent töötab peale TK hoiatust: 20%
Side võistleja ja mis tahes muu isiku vahel võistlusajal (välja arvatud TK ja žürii): 5%
Võistleja jätkab suhtlemist peale TK hoiatust: 20%
Töö ei vasta mõõdupiirangutele: 2,5 - 10%
Võistleja kasutab mitte lubatud materjale, töövahendid: 2,5 - 10%
Võistleja kasutab mitte lubatud tehnikat: 2,5 - 10%
Võistleja kasutab elektrit lõpetatud võistlustöös: 10%
Materjalide laadimine enne määratud aega: 5%
Võistlustöö ei vasta järgmistele tingimustele: Ette tohib valmistatud olla üks kolmandik võistlustöö lõplikust visuaalsest tervikust; vähemalt kaks kolmandikku materjalidest tuleb lisada võistluse käigus: 2,5 - 10%
Võistlustöö ei vasta järgmistele tingimustele: Enne võistluse algust tehtud ettevalmistav töö ei tohi domineerida lõplikus visuaalses tervikus: 2,5 - 10%

Küsimused võistlusreeglite kohta

 

Võimalikke tekkinud küsimusi võib edastada kirjalikult: info@eestiflorist.ee

Kõik küsimused esitatakse tehnilisele komisjonile. Vastused saadetakse kirjalikult kõikidele võistlejatele üheaegselt (25. aprill 2018).

Vaidlustused

Korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluste reeglites ja ajakavas.
Tehnilise komisjoni ja žürii otsused on lõplikud. Kaebuseid ja proteste ei rahuldata.