Eesti florist

Liikme avalduse blankett

MTÜ liikme avaldus
Avalduse võib välja printida, ära täita, pildistada ja saata meile meili teel või postiga. Samuti saab toimetada avalduse kohale MTÜ Eesti Florist poolt korraldatavale üritusele. 

Liikmemaks on € 25.- aastas. Summa tasutakse ühekordse maksena MTÜ Eesti Florist poolt esitatud arve alusel.